Clwstwr Sgiliau Cynaliadwyedd i Bowys

Mae’r prosiect hwn yn dod â chwe phartner ynghyd (Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Grŵp Colegau NPTC, Coleg y Mynyddoedd Duon, Siop Sgiliau a Ffermwyr Ifanc Cymru) i gydweithio i sefydlu Clwstwr Sgiliau Cynaliadwyedd ar gyfer Powys.  

Bydd y Clwstwr yn trionglu tri o gryfderau’r sir er mwyn creu Pwynt Gwerthu Unigryw a fydd o les i gyflogwyr, dysgwyr a’r economi ehangach.

Nod y prosiect yw cyd-blethu’r tri chryfder hyn i archwilio i ddichonoldeb creu un porth ar gyfer sgiliau cynaliadwy ym Mhowys gydag amrywiaeth o gyrsiau. Bydd y rhain yn cael eu datblygu gan ymgynghori â busnesau ac amaethyddiaeth gyda chefnogaeth Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru a Ffermwyr Ifanc Cymru. Bydd yn cael ei gyflawni ar safleoedd amrywiol ar draws y sir.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£127,607
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Ceri Stephens
Rhif Ffôn:
01686 628 778
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1