Codi Pwysau Gwledig

Datblygu rhaglen codi pwysau yn y gymuned yng Nghonwy Wledig i redeg sesiynau penodol syn targedu unigolion o bob oed, gan adeiladu ar lwyddiant ymgyrchoedd fel This Girl Can Strong is the new thin. Nod y prosiect yw cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon yn enwedig ymysg pobl ifanc a merched. Darparu gweithgareddau codi pwysau rheolaidd yn ymgysylltu âr gymuned, gan sicrhau gwell addysg a chynhwysiad ymarferol syn arwain at gynyddu iechyd a lles o fewn cymunedau.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£8,414
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Elen Edwards
Rhif Ffôn:
01492 576670
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://ruralconwy.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1