Coleg Sir Gar - Arloesedd a Thechnoleg yn y sector diwydiannau'r tir

Bydd y prosiect yn dangos potensial technoleg arloesol a'i heffaith ar wneud busnesau tir yn fwy effeithlon, gwydn a chynaliadwy.

Bydd yr ymgeisydd yn cyflogi aelod o staff i fynd i ddigwyddiadau a martiau yn Sir Gaerfyrddin i rannu gwybodaeth am dechnolegau arloesol yn y sector amaethyddol. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£49,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Grant Cole
Rhif Ffôn:
01267 242431
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts