Coleg Sir Gâr – Astudiaeth Ddichonoldeb Tŷ Pibwr-lwyd

Mae'r prosiect yn cynnwys cynnal astudiaeth ddichonoldeb er mwyn nodi sut y gellir gwneud y defnydd gorau o Dŷ Pibwr-lwyd, adeilad rhestredig Gradd 2 o Oes Sioraidd sy'n ddiangen.

Y bwriad yw y bydd ail-gomisiynu’r adeilad yn cynnwys mentrau a gweithgareddau a fydd yn cefnogi gwerthoedd cymdeithasol-economaidd yr 21ain Ganrif ac yn cyfrannu at oresgyn heriau a rhwystrau o ran twf economaidd fel y nodwyd mewn strategaethau lleol a rhanbarthol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£20,140
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Aled Nicholas
Rhif Ffôn:
01267 224496
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1