Covid-19: Prosiect Cymorth Sefydliadau Gweithredu Cymunedol

Cymeradwywyd Prosiect Cymorth Covid-19: Sefydliadau Gweithredu Cymunedol gan bob un o'r tri GGLl ym mis Mawrth 2020, yn yr un modd ag yr oedd y broses gloi yn cael ei rhoi ar waith ac yr oedd graddfa fawr y pandemig Covid-19 yn dechrau cael ei deimlo. Mae'n brosiect Cydweithredu gwerth £54,000 wedi'i ariannu 100% ac yn gweithredu ar draws ardaloedd gwledig Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Mae'n archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau sylfaenol anstatudol i bobl agored i niwed, pobl mewn tlodi a phobl sy'n sâl ac yn ynysig yn ystod pandemig Covid-19 ac yn cyd-gloi. Bydd y mentrau'n cynnwys trafnidiaeth gymunedol, mynd i'r afael ag unigedd, prydau bwyd ar olwynion, gwasanaethau siopa, codi presgripsiynau ac ati.

Mae'n gweithio gydag endidau cyfreithiol dielw: mentrau cymdeithasol, elusennau, mentrau cymunedol, a sefydliadau ac asiantaethau'r sector cyhoeddus.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£54,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3
Covid-19: Community Action Organisations Support Project

Cyswllt:

Enw:
Lowri Owain
Rhif Ffôn:
01490340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1