Cronfa Cymundau Creadigol

Cronfa wedii thargedu at grwpiau cymunedol iw galluogi i dreialu gweithgareddau newydd a fydd yn cyfrannu tuag at eu cynaliadwyedd tymor hir ac yn darparu gwasanaethau newydd. Bydd gofyn ir grwpiau gyflwyno ceisiadau yn manylu beth fyddent yn ei dreialu a pha gymorth sydd ei angen arnynt i wneud cynnydd. 

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£110,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rachel Roberts
Rhif Ffôn:
01766 514057
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.arloesigwyneddwledig.com

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts