Cydweithredu a Chydweithio Mewn Ardaloedd Gwledig

Cyllid archwiliadol tuag at weithio â 7 partner Ewropeaidd i ddysgu am ddatblygu mannau cydweithio mewn ardaloedd gwledig. Gallai’r project cydweithredu arwain at gyd-ddylunio a phrofi gwasanaethau newydd mewn mannau cydweithio.

Cydweithredu a Chydweithio Mewn Ardaloedd Gwledig - Astudiaeth Achos

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£868
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Proseictau Rhyngdiriogaethol /Trawswladol
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Hannah Dineen
Rhif Ffôn:
01446 704226
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1