Cymunedau Electric

Bydd monitorau trydan yn cael eu darparu i adeiladau cymunedol ledled yr ardal wledig i fonitro defnydd a chostau.

Ar ôl y cyfnod monitro, darperir cyngor a chymorth i'r grŵp cymunedol yn seiliedig ar y data fel y gallant redeg eu cyfleuster yn fwy economaidd, gan arbed arian, ac efallai buddsoddi ar gyfer effeithlonrwydd ynni gyda'r nod o gynaliadwyedd tymor hir.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Adam Bishop
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1