Cynnig ynghylch Cadernid Cymunedol Mynyddoedd Cambria a Pharc Natur (Cydweithrediad)

Cydweithredu rhwng Sir Gaerfyrddin, Powys a Cheredigion.

Prosiect i: 

  • Ddatblygu a chefnogi Mynyddoedd Cambria (MC) fel cyrchfan drwy gryfhau Rhwydwaith Twristiaeth MC, gan ddatblygu patrymau gwaith integredig ar draws y sefydliadau sydd â chylch gwaith twristiaeth / cyrchfan yn MC ac adeiladu brand MC. 
  • Gweithio o fewn cymunedau lleol a chyda busnesau i ddatblygu economi'r ardal sy'n elwa o ac yn cefnogi tirwedd o werth diwylliannol a natur uchel a gwahanol MC; creu a chryfhau rhwydweithiau ffurfiol ac anffurfiol o gynhyrchwyr, busnesau a chymunedau ar draws MC; hyrwyddo gweithio integredig ac adeiladu brand/ rhoi cydnabyddiaeth. 
  • Ymchwilio gyda chymunedau MC i sefydlu'r ardal fel 'Parc Natur' neu debyg yn seiliedig ar y Parcs Naturels yn Ffrainc.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£301,150
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
Ieuan Joyce
Rhif Ffôn:
01970 890477
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1