Datblygu ein Pobl Ifanc

Nod y prosiect hwn yw creu lle/fforwm (wyneb i wyneb a rhithiol) lle gall teuluoedd gysylltu â’i gilydd a gweithwyr proffesiynol i gael cefnogaeth, adnoddau a chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant/profiadau cymdeithasol sy’n helpu gyda’u hynysigrwydd ac yn rhoi cyfleoedd i wella eu hamgylchiadau personol. Gobeithir y bydd yn rhoi llais annibynnol i deuluoedd a gadawyr gofal sydd wedi derbyn cymorth gofal gan yr Awdurdod Lleol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£35,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Mark Lloyd
Rhif Ffôn:
07872696154
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://monmouthshire.biz/project/developing-our-young-people/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1