Datblygu Twristiaeth Gynaliadwy yn Ucheldir Ceredigion

O ganlyniad i'r adroddiad a luniwyd o'r astudiaeth ddichonoldeb Adfywio'r Ucheldir, cyflwynodd Pentir Pumlumon gais i LEADER ar gyfer y prosiect Datblygu Twristiaeth Gynaliadwy, er mwyn ariannu swyddog datblygu rhan amser dros 2.5 mlynedd i ddatblygu a chyflawni'r argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad.

Nod y prosiect yw archwilio a datblygu cynllun gweithredu ymwelwyr diwylliannol/treftadaeth, cynllun gweithredu ymwelwyr/gweithgareddau chwaraeon, cefn gwlad/cyfleoedd natur i ymwelwyr a materion trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gymuned a thwristiaid.

Bydd nifer o weithgareddau prosiect yn cael eu cynnal gan gynnwys dyfeisio cynllun llysgennad, digwyddiadau a gwyliau, adeiladu diwylliant entreuprenurial, meithrin gallu i ymateb i anghenion ymwelwyr a chodi ymwybyddiaeth o asedau twristiaeth yn yr Ucheldiroedd.
 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£50,051
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Meleri Richards
Rhif Ffôn:
01545 572063
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1