Datblygwr Prosiect Pobl Hŷn

Bwriada'r gymdeithas gyflogi Datblygwr Prosiect i ymchwilio i'r angen am gyfleusterau ar gyfer pobl hn yn y gymuned leol, yn cynnwys clybiau cinio, dosbarthiadau iechyd a lles, cyfleoedd gwirfoddoli ac i weithio gyda Chanolfan Gofal Dydd Lee Davies ar y safle i ehangu'r ddarpariaeth o bosibl. Mae'r Ganolfan Gofal Dydd ar hyn o bryd yn cael ei gweithredu gan Gyngor Sir Penfro. Hoffai'r gymdeithas hefyd ymchwilio i ddichonoldeb gweithredu'r cyfleuster os bydd yr awdurdod lleol yn terfynu cyllid mewn toriadau cyllideb yn y dyfodol.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

"

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£14,900
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Bloomfield House Community Centre - Older Persons Project Development Worker

Cyswllt:

Enw:
Janine Perkins
Rhif Ffôn:
01834 860293
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.bloomfieldcommunitycentre.co.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1