Dathlu treftadaeth Llanrwst

Gweithio gydag ysgolion a grwpiau lleol i gynhyrchu ffilm animeiddiedig syn dod â hanes, diwylliant a threftadaeth Llanrwst yn fyw ir gymuned ac ymwelwyr âr dref. Bydd yr animeiddiad yn dangos esblygiad a thwf y dref trwy gydol yr oesoedd, gan amlygu cyfnodau a digwyddiadau sylweddol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£5,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Elen Edwards
Rhif Ffôn:
01492 576670
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://ruralconwy.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1