Dichonoldeb adeilad cyn-CCW yn Nant yr Arian

Bydd y prosiect gan Gwmni Budd Cymunedol Menter Mynyddoedd Cambrian yn cynhyrchu astudiaeth ddichonoldeb a chynllun busnes i lywio datblygiad yr adeilad gwag cyn-CCW yn Bwlch Nant yr Arian yn y dyfodol.

Mae gan Gwmni Budd Cymunedol Menter Mynyddoedd Cambrian ddiddordeb yn enwedig mewn defnyddiau:

  • Adeiladu ymwybyddiaeth o dirwedd, natur, treftadaeth ddiwylliannol Mynyddoedd Cambrian a Ceredigion
  • Hyrwyddo cyfleoedd i'r economi leol
  • Darparu adnodd i bobl leol ac ymwelwyr
  • Cynhyrchu incwm i gefnogi gwaith Menter Mynyddoedd Cambrian.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,552
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Meleri Richards
Rhif Ffôn:
01545 570881
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.cynnalycardi.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1