digwyddiad amaeth "Mae'n Amser i Siarad".

Digwyddiad i godi ymwybyddiaeth o'r or materion sensatif iawn a all effeithio ar unigolion a chymunedau gwledig, sef unigedd a iechyd meddwl.  

bydd 5 siaradwr gwadd yn cyflwyno mewn ffordd ysgafn a hwyliog eu profiadau personnol, a sut y gwnathant ddygymnod ar efeithiau hyn. 

yn ystod y noson, bydd y siaradwyr yn amlygu'r cymorth sydd ar gael. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£640
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhys Evans
Rhif Ffôn:
01492 576670
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts