Estyniad prosiect rhwydwaith Ibeacon

Estyn o brosiect sy'n bodoli eisoes. Nod y prosiect yw treialu dull newydd o ddarparu gwybodaeth dreftadaeth y ymwelwyr trwy sefydlu nifer o rwydweithiau ibeacon gyda sir Sir Ddunbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Bydd y rhwydweithiau hyn yn cael eu diweddaru'n hawdd yn rheolaidd heb yr angen i osod paneli / byrddau dehongli mwy statig a all fod yn dueddol i graffiti ac ymddygiad anghymdeithasol neu ddirywio neu fynd yn hen ffasiwn dros amser.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£5,657
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
sarah jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1