Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru - Fferm sy'n Addas ar gyfer y Dyfodol

Mae'r Ardd am gomisiynu astudiaeth ddichonoldeb i archwilio'r ffyrdd y gellir datblygu ymhellach ei thirddaliadau mwy er budd ei demograffeg ymwelwyr allweddol a newydd.

Bydd yr astudiaeth yn canolbwyntio'n benodol ar sut y gellir darparu, defnyddio a dehongli ei gweithgareddau ffermio ar gyfer cadwraeth i wella ansawdd profiad yr ymwelydd, gwerth a hyd a lled y ddarpariaeth addysgol a'r ffyrdd ymarferol y mae cynlluniau’r Ardd yn y dyfodol ar gyfer arallgyfeirio amaethyddol a rheoli tir i warchod a gwella bioamrywiaeth yn gallu denu a hyfforddi'r sector diwydiant ac ymarferwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£21,546
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Grant Cole
Rhif Ffôn:
01267 242431
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts