Gegin Fasnachol

Nod y project yw archwilio’r cysyniad o Gegin Fasnachol yn y Fro Wledig.

Byddai hon yn gegin i’w llogi gan gynhyrchwyr sydd angen lle gwaith mwy o faint ar sail ad hoc.

Byddai offer arbenigol, drud neu swmpus yn y gegin, sef rhywbeth na fyddai cynhyrchwyr bach yn cael mynediad iddynt fel arfer. Byddai hyn yn eu galluogi i ddatblygu eu syniadau mewn lle cofrestredig. Rhoddwyd cyllid yn y lle cyntaf ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb, er mwyn archwilior gofynion.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£556
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Nicola Sumner-Smith
Rhif Ffôn:
01446 704707
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1