Gwaith ymchwil i adeiladau gwag Conwy wledig

Dyma briosect i archwylio i mewn ir nifer, a lleoliadau adeiladau gwag yng Nghonwy wledig. Er bod yna nifer o adeiladau ar gael i rhentu, mae yna nifer fawr yn sefyll yn wag, er bod yma botensial iw datblygu ymhellach. Gall rhain fod yn adeiladau amaethyddol neu yn adeilad cyhoeddus. Bydd y priosect yn creu cofrestr or adeiladau.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£2,950
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhys Evans
Rhif Ffôn:
01492 576671
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1