Gweithredu Ynni Lleol Cydweithredol

Mae clwb ynni lleol yn glwb o aelwydydd sy'n grwpio gyda'i gilydd mewn ardal lle mae cynhyrchu ynni lleol hefyd (er enghraifft, cynlluniau hydro neu solar). Mae'r cartrefi hyn yn defnyddio mesuryddion ynni sy'n olrhain yn gywir faint o ynni maen nhw'n ei ddefnyddio a phryd maen nhw'n ei ddefnyddio. Yna codir cyfraddau gwahanol arnynt am yr ynni a ddefnyddir yn dibynnu ar ba amser o'r dydd y caiff ei ddefnyddio. Mae gan bob aelod o’r clwb ‘gyfran’ o’r egni a gynhyrchir yn lleol. Ar adegau o alw isel, a lle mae ynni hefyd yn cael ei gynhyrchu'n lleol, codir cyfradd is ar aelodau'r clwb. Mae'r model yn meithrin cysylltiad rhwng defnyddwyr ynni a chynhyrchu ynni yn lleol, ac yn mynd i'r afael â thlodi tanwydd trwy ganiatáu prisiau trydan is.

Nod y prosiect hwn yw treialu clwb ynni lleol yn Ne Sir Ddinbych.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£6,674
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Adam Bishop
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts