Gwneud Synnwyr o Les

Prosiect i dreialu ystod o weithgareddau lles yn y Fro wledig yn ogystal â gwasanaeth cofleidiol sy'n darparu sgiliau digidol a chyflogadwyedd. Bydd astudiaeth ymchwil yn rhedeg ochr yn ochr i ganfod barn cyfranogwyr ar iechyd a lles.

Cafodd Cymdeithas Dai Newydd mewn partneriaeth â Iechyd y Cyhoedd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol y Fro gyllidi beilota amrywiaeth o weithgareddau lles yn y Fro wledig.  Roedd y gweithgareddau yn cynnwys sesiynau ffitrwydd hwyl i ferched yn unig, ffitrwydd bygi, Her Fitbit gyda myfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr a Dosbarthiadau Coginio gyda rhieni a phlant yn ogystal â gwasanaeth cofleidiol yn cynnig sgiliau digidol a chyflogadwyedd.  Mae’r peilot yn targedu cymunedau Sain Tathan, Llanmaes a Llanilltud Fawr lle mae ganddynt stoc tai.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£6,019
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
Making Sense of Wellbeing

Cyswllt:

Enw:
Hannah Dineen
Rhif Ffôn:
01446704226
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Working/Regeneration/Rural%20Regeneration/Making-Sense-of-Well-Being-final-report-no-appendices.pdf

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1