Gŵyl y Môr

Bydd y project hwn yn dechrau gydag astudiaeth o ddichonoldeb i bennu pa fath o weithgaredd fyddai’n

cael ei ganiatáu neu fyddai’n briodol ar hyd ein harfordir.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£24,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Nicola Sumner-Smith
Rhif Ffôn:
01446704707
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1