Gwyliau Araf

Oes posib creu Pen Llyn fel lleoliad ar gyfer ‘gwyliau araf’ (slow holidays)? Y syniad yw hyrwyddo’r hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig eisoes trwy roi brand gwyliau araf arno.

Bwriad yr ymchwil fyddai edrych yn fanwl ar y syniad o ddatblygu Pen Llyn fel ardal ar gyfer ‘gwyliau araf’ gan amlygu pa gamau posib all gael ei gymryd. Byddai unrhyw ymgyrch yn canolbwyntio ar ochr hamddena a cherdded sydd ym Mhen Llyn. Byddai’n rhoi pwyslais ar geisio cysylltu cymunedau ac ymwelwyr gyda’r Llwybr Arfordir.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£4,750
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Carwyn ap Myrddin
Rhif Ffôn:
01766 515 946
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/prosiectau/gwyliau-araf/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts