Hwb Yr Orsedd - Gwaith Datblygu

Roedd angen arolygon terfynol a darnau o waith (Asesiad Effaith Arborcultural, Arolwg Ecolegol, cyngor cyfreithiol a chreu dyluniad 3D) i gyrraedd y cam Cynllunio ar brosiect Hwb Yr Orsedd, sy'n ceisio datblygu'r bloc toiledau nas defnyddiwyd ym maes chwarae Rossett i greu cymuned canolbwynt.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£3,304
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Helen Williams
Rhif Ffôn:
01490340500
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://cadwynclwyd.co.uk

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1