Hyfforddiant Galwedigaethol Academi Cymru mewn Twristiaeth a Lletygarwch

Mae’r prosiect hwn ar gyfer Astudiaeth Dichonoldeb, Cynllun Busnes a Chynllun Gweithredu a bydd yn amlinellu rhwydwaith o academïau hyfforddiant dan arweiniad diwydiant ar gyfer y diwydiant twristiaeth ac a reolir gan y diwydiant twristiaeth. Mae Cam 1 yn Academi Beilot yn Sir Benfro a fydd yn creu templed i’w gyflwyno’n genedlaethol. Bydd rhwydweithio cenedlaethol a rhyngwladol yn allweddol, a bydd yn galluogi symudedd myfyrwyr, rhannu gwybodaeth ac ymarfer dda, cronfa cyflogaeth byd eang a chydnabyddiaeth ryngwladol i Gymru. Cynlluniwyd yr academïau i fod yn llwybr galwedigaethol yn hytrach na llwybr academaidd at yrfa. Nid pawb sydd wedi’u hadeiladu ar gyfer amgylchedd ysgol ffurfiol a byddant yn fwy addas i fframwaith dysgu sydd wedi’i seilio ar waith. Rhaid i’r rheiny sydd yn mynychu’r coleg dreulio mwy o amser mewn amgylchedd dysgu galwedigaethol i’w cyfarparu ar gyfer y byd gwaith. Mae’r sgiliau ymarferol hyn yn hanfodol i’r diwydiant twristiaeth ac ar hyn o bryd ni ddarperir ar eu cyfer yn ddigonol gan y ddarpariaeth hyfforddiant ac addysg bresennol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£51,876
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Emma Davies
Rhif Ffôn:
01834 862440
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1