Hyfforddiant Sgiliau Gwledig

Prosiect hyfforddi ymarferol yn yr awyr agored mewn sgiliau traddodiadol, megis waliau cerrig sych, creu / adfywio gwrychoedd creu / cynnal a chadw llwybrau coetir ac ystod o sgiliau rheoli coedwidgaeth. 

Bydd y prosiect hwn yn helpu i gynyddu nifer yr unigolion sydd â diddordeb mewn sgiliau gwledig ac o bosibl gynyddu nifer y contractwyr yn y sector hwn.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
gwyn rowlands
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1