Hyrwyddo Gwirfoddoli Ieuencti

Bydd y prosiect yn cydgysylltu cyfleoedd gwirfoddoli ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin, a hynny mewn perthynas â sawl agwedd. 

  • Hyrwyddo ac annog gwirfoddoli ieuenctid, gan ddatblygu cyfleoedd newydd mewn sefydliadau nad ydynt yn defnyddio gwirfoddolwyr ifanc ar hyn o bryd, ynghyd â darparu cymorth i sefydliadau sydd eisoes yn gwneud hynny
  • Cysylltu ag ysgolion Sir Gaerfyrddin, gan gynnig cyfleoedd i ddisgyblion sy'n gweithio tuag at Fagloriaeth Cymru a gwobr Dug Caeredin

Annog datblygiad pobl ifanc trwy iddynt fod yn aelodau o'r Bwrdd Ymddiriedolwyr

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£72,902
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Aled Nicholas
Rhif Ffôn:
01267 224496
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1