Lleoliadau cymunedol digidol

Peilota systemau archebu ar-lein ar gyfer lleoliadau cymunedol ar draws y Fro.

Ry’n ni’n ceisio cefnogi lleoliadau cymunedol i fynd ar-lein, gan hefyd ystyried a fyddai archebion ar-lein yn cynyddu defnydd ohonynt ac felly eu hincwm.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£17,160
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1, 5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kaz van den Berg
Rhif Ffôn:
01446704799
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1