Llwybr Enfys (Astudiaeth Ddichonoldeb Ysbyty Gwlad Pwyl)

Astudiaeth ddichonoldeb ar y potensial i'r Ganolfan Enfys ymgymryd a safle cyfagos Ysbyty Gwlad Pwyl i ehangu a gwella'r gwasanaethau y maent yn eu darparu. 

Bydd y wybodaeth a gesglir o'r astudiaeth hon yn galluogi Canolfan yr Enfys i wneud penderfyniad cywir ynghylch a yw'n dangos ehangu i'r safle cyfagos.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1