Llwybrau Cerdded Ffermwyr Mynydd

Llwybrau cerdded o dan arweiniad ffermwyr i ail-gysylltu cymunedau trefol a gwledig.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£1,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Alvin Nicholas
Rhif Ffôn:
01495 742418
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1