Marchnata Digidol ar gyfer Cludiant Cynaliadwy yn Abertawe Wledig

Drwy greu gwasanaeth gwybodaeth rhyngweithiol or radd flaenaf ar gyfer ffyrdd mwy cynaliadwy o deithio i Abertawe wledig ac oi chwmpas, bwriad y prosiect hwn yw denu mwy o ymwelwyr ac annog mwy o deithio gan breswylwyr lleol heblaw mewn ceir preifat.

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£10,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.swansea.gov.uk/rdp

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1