Meinciau Steora

Rhaglen LEADER Conwy Wledig yn gosod y meiciau Steora cyntaf yn y Deyrnas Unedig.  Talwyd rhaglen LEADER am y meiciau a talodd y Cynghorau Cymuned am y Gwaith gosod.

Mae’r meinciau clyfar yn cael eu pweru gan solar ac yn aml bwrpasol - mae pad gwefru diwifr, pyrth gwefru ar gyfer ffonau (a dyfeisiau clyfar eraill), golau nos, prif reolydd arbed ynni a chasglu data.  

Mae’r meinciau Steora wedi eu creu yng Nghroatia ac yn cael eu cyflenwi’n fyd-eang, ond mae’r prosiect hwn yn darparu’r meinciau Steora cyntaf yn y DU yma yng Nghonwy wledig.  Y nod yw annog pobl i aros am gyfnodau hirach mewn ardaloedd gwledig a chymryd mantais o ynni adnewyddadwy.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£9,999
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2
Steora Benches
Rural Conwy LEADER Programme installs first Steora benches in the UK

Cyswllt:

Enw:
Meira Woosnam
Rhif Ffôn:
01492576672
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://ruralconwy.org.uk/rural-conwy-leader-programme-installs-first-steora-benches-uk/?lang=en

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1