Pasport Llanrwst

Cynhyrchu Pasbort ar gyfer Llanrwst gan dynnu ar hanes tref Llanrwst o beidio â bod yn perthyn i Loegr na Chymru yn y gorffennol, a bod y dref yn ystyried ei hun yn ei chyflwr ei hun, gyda'i ffordd ei hun o actio, meddwl a gwneud pethau. Creu arwydd arddull 'hollywood' i Lanrwst yng Nghoedwig Gwydir yn ystod yr Eisteddfod.

Pwy yw'r buddiolwyr y prosiect?

Trigolion lleol ac ymwelwyr sy'n dod I Llanrwst yn ystod cyfnod yr Eisteddfod ac ar ol yr Eisteddfod.

Dweud wrthym beth y bydd eich prosiect yn ei gyflawni

Mae'r prosiect yn ffordd hwyliog ac arloesol o ymgysylltu ymwelwyr a phobl leol â Llanrwst yn ystod wythnos yr Eisteddfod ac mae ganddo'r potensial i annog ac ysbrydoli pobl i archwilio'r ardal leol ac ymweld eto.

Bydd y prosiect yn creu cyffro yn y dref ac yn annog pobl i archwilio mwy na dim ond maes yr Eisteddfod pan fyddant yma.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£10,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Ela Williams
Rhif Ffôn:
01492 576 673
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.ruralconwy.org.uk

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1