Pawennau yn y Vales

Mae'r Cynllun Peilot Cyfeillgar i Gŵn yn anelu at brofi’r agweddau cadarnhaol a negyddol o gymuned yn dod yn gyfeillgar i gŵn. Bydd y prosiect yn ceisio hyrwyddo llety, bwytai, atyniadau, siopau, teithiau cerdded sy’n croesawu cŵn a busnesau eraill sy’n gyfeillgar i gŵn ym Mro Morgannwg.

Mae tua 50 o fusnesau / sefydliadau wedi ymuno â'r cynllun peilot ac mae’r cynllun wrthi'n gweithio gyda gwahanol adrannau'r cyngor.

Cynhaliwyd gwerthusiad i gael adborth gan fusnesau a oedd yn rhan o’r project a’r cyhoedd ynghylch eu barn ar gŵn mewn mannau cyhoeddus.  Am ragor o wybodaeth.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£24,678
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2
Paws in the Vale

Cyswllt:

Enw:
Carol Adams
Rhif Ffôn:
01446 704799
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.visitthevale.com/en/Paws-in-the-Vale/Paws-in-the-Vale.aspx

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1