Peilot hyfforddiant sgiliau gwledig awyr agored Sir y Fflint

Bydd y prosiect yn rhoi cyflwyniad i hyfforddiant ymarferol mewn sgiliau gwledig sylfaenol o leiaf dri safle dewisol yn ardaloedd gwledig cymwys Sir y Fflint. Bydd y prosiect yn helpu i ychwanegu gwerth at yr hunaniaeth leol wrth i wirfoddolwyr gymryd rhan adysgu sgiliau gwledig sylfaenol ar sut i reolir amgylchedd lleol, gan helpu i warchod adnoddau naturiol a diwylliannol Sir y Fflint.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£16,056
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Sarah Jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1