Profiadau Ceredigion Go Iawn

Mae Profiadau Ceredigion Go Iawn yn rhaglen beilot o weithgarwch a fydd yn cynnwys ymchwil a gweithdai ac a fydd yn datblygu rhwydwaith o fusnesau enghreifftiol a sefydliadau eraill sy’n gallu arddangos y manteision go iawn y gellir eu sicrhau trwy fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio a gwerthu ar-lein. Bydd y gweithgaredd yn cynnwys: Penodi Cydlynydd ar sail ymgynghoriaeth i gydlynu gweithredur prosiect. Recriwtio 8 busnes / sefydliad ar gyfer y peilot Ymgymryd ag Ymchwil gychwynnol Datblygu deunyddiau a chynnwys fideo. Lledaenu Gwybodaeth.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£24,842
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Cynal y Cardi
Rhif Ffôn:
01545 572063
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.cynnalycardi.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1