Prosiect Cydweithrediad Hiraethog

Bydd y prosiect yn cefnogi gweithrediad y camau a nodwyd yn Strategaeth a Chynllun Gweithredu Hiraethog. Comisiynwyd y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu gyda chronfedydd LEADER o dan y rhaglen flaenorol gyda'r nod o ddarparu fframwaith ar gyfer cychwyn a gweithredu prosiectau a arweinir gan y gymuned yn yr ardal.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£18,900
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
lowri owain
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1