Prosiect Cydweithrediad Peilot Sgiliau Treftadaeth Gogledd Cymru

Bydd y prosiect yn cynnal ymchwil i'r sgiliau treftadaeth a'r crefftau sydd eu hangen ar fusnesau a pherchnogion eiddo yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn gwneud argymhellion manwl ynghylch sut i fynd i'r afael orau ag unrhywfylchau yn sgiliau'r gweithlu presennol a'r ddarpariaeth gyfredol sydd ar gael. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£13,300
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1