Prosiect Cymunedol Graianrhyd - Astudiaeth Ddichonoldeb

Darparu man gwydd hygyrch i holl drigolion cymuned Llanarmon yn Ial, a fydd yn dod a gwahanol grwpiau sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal leol ynghyd, gan gyfuno eu gwybodaeth, eu harbenigedd a'u brwdfrydedd, i gynhyrchu man gwyrdd agored y gellir ei ddefnyddio, ac yn cael ei fwynhau gan bob grwp oedran a phob gallu, mewn modd diogel a chyfoethog. 

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb wedi'i chwblhau yn galluogi'r gymuned i wneud cais am gyllid pellach i ddatblygu canlyniadau'r astudiaeth hon.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£3,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts