Prosiect Datblygu Biosffer Dyfi

Mae hwn yn brosiect cydweithredu a gefnogir gan y Grwpiau Gweithredu Lleol yng Ngwynedd, Powys a Cheredigion, ac fe’i arweinir gan Grŵp Gweithredu Lleol Ceredigion, Cynnal y Cardi.

Mae’r prosiect yn cynnwys cyflogi swyddog i ysbrydoli a chynorthwyo datblygiad camau gweithredu cymunedol gan ddefnyddio dull gweithredu LEADER. Caiff camau gweithredu eu seilio ar nodweddion unigryw statws ardal a chymuned Biosffer Dyfi, a gaiff ei gydnabod yn rhyngwladol, a bydd yn canolbwyntio ar ei nodweddion economaidd, amgylcheddol, diwylliannol, daearyddol a chymdeithasol.

 

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£47,487
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
Cynal Y Cardi
Rhif Ffôn:
01545 572063
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.cynnalycardi.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1