Prosiect Datblygu Realiti Ychwanegol (AR)

Datblygu a threialu nifer o lwyfannau realiti ychwanegol y gellid eu cyflwyno ar draws ardal Gogledd Ddwyrain Cymru.

Nod y prosiect hwn yw cynyddu amser preswyl ymwelwyr i ranbarth Gogledd Ddwyrain Cymru yn gyffredinol trwy ddatblygu llwyfannau realiti ychwanegol. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£24,379
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
sarah jones
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1