Prosiect Hen Ysgol Llandrillo - Astudiaeth Ddichonoldeb

Mae'r prosiect yn bwriadu ailddefnyddio'r hen Ysgol Bentref a'r ardal gyfagos at ddefnydd y gymuned. Bydd hefyd yn cyd-fynd a gwaith Neuadd y Pentaf i sicrhau hyfywedd yr adnodd cymunedol pwysig hwnnw hefyd. 

Y gobaith yw datblygu cynllun arloesol a fydd yn creu swyddi, yn denu ymwelwyr, ac yn darparu adnoddau cymunedol pwysig.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£10,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1