Prosiect Peilot Gweithredu Microcare

Bydd y prosiect hwn yn cynnal prosiect peilot yn gweithredu argymhellion yr astudiaeth ddichonoldeb. Wrth wneud hynny bydd yn rpofi'r fethodoleg i hyrwyddo a datblygu mentrau microcare. 

Bydd y prosiect yn helpu i gynyddu capasiti yn y sector, darparu dewis a darparu mwy o wasanaethau gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn ardaloedd gwledig, gyda ffocws ar ddarparu gofal uniongyrchol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£98,939
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1