Prosiect Taliadau Electroneg

Roedd y prosiect yma yn treialu'r defnydd o beirianau talu electroneg, ar manteision ar anfanteision o'e defnyddio ar fusnesau gwledig.

Gyda niferoedd y banciau gwledig yn cau, bydd y prosiect yma yn amlinellu'r manteision o ddefnyddio peiriannau taliadau symudol i wneud ac i dderbyn taliadau, gyda'r gobaith o weld mwy o fusnesau gwledig yn cynnig yr opsiwn yma. 

Gyda llai o amser yn cael ei treulio ar waith papur, gall yr opsiwn o dalu yn electroneg fod o fudd i'r defnyddiwr ar cwsmer.  

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£1,720
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhys Evans
Rhif Ffôn:
01492 576671
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts