Pwer o'r Dwfn - cam 2

Mae'r prosiect yn ceisio archwilio'r posibilrwydd o ddefnyddio dŵr mwynglawdd i ddarparu gwres ar gyfer cynllun gwresogi ardal.

Bydd y gwaith yn cynnwys drilio tyllau turio a phrofion arbrofol fel dilyniant i'r astudiaeth ddichonoldeb gychwynnol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£6,930
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Adam Bishop
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1