Rhaglen Hyder i Ddysgu (Peilot)

Rhaglen beilot i dreialu sesiynau cam gyntaf i unigolion ynysig/ymddieithrio ledled Wrecsam wledig iw cyflwyno i gyfleoedd dysgu au hannog i ymgymryd hyfforddiant pellach yn y dyfodol. Nod y sgiliau a ddysgir yw Meithrin hyder wrth ddysgu.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£21,195
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Donna Hughes
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.cadwynclwyd.co.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1