Rheoli Prosiectau Dŵr Ynni Bonwm

Rheolwr Prosiect i oruchwylio datblygiad prosiect Bonwm Hydro

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£1,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Adam Bishop
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1