Rhwydwaith Gwefru E-bikes

Mae prosiect y pwynt gwefru gwledig yn gynllun arloesol gyda'r nod o ddatblygu cyfleoedd yn yr awyr agored. Gyda'r galw cynyddol am feicio a phresenoldeb cynyddol e-feiciau yn yr ardal, gall Conwy elwa o ddatblygu pwyntiau gwefru symudol a pharhaol yn yr ardaloedd gwledig.

  • Gosod pwyntiau gwefru parhaol.
  • Pwynt gwefru symudol i ddatblygu diddordeb a chefnogi digwyddiadau sy'n annog beicio a'r prosiect hwn ymhellach
  • Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr â'r ardaloedd lle mae pwyntiau wedi'u gosod

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£6,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Elen Edwards
Rhif Ffôn:
01492 576 673
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.ruralconwy.org.uk

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1