Rhwydwaith Menter Gymdeithasol Wrecsam

Bydd y rhwydwaith yn llwyfan i Fentrau Cymdeithasol ddatblygu a thyfu a chynyddu’r cyfleoedd a gynigir i SE’s, gan rannu gwybodaeth ac arfer gorau. Cyfle i weithio ar y cyd i chwilio am gontractau sector cyhoeddus a thynnu cymorth cyllid ychwanegol i lawr a chynyddu gallu grwpiau a sefydliadau cymunedol lleol a allai fod eisiau datblygu eu hunain fel mentrau cymdeithasol.

1. Cyfleoedd rhwydweithio
2. Rhannu Arfer Gorau
3. Cydweithio i nodi prosiectau cydweithredu pellach
4. Codi'r proffil a'r ddealltwriaeth o beth yw menter gymdeithasol mewn gwirionedd.
5. Cyngor a chefnogaeth i fentrau cymdeithasol newydd a phresennol a chyfeirio at wasanaethau cynghori perthnasol Business Wales, Wales Coop lle bo angen

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£15,053
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Donna Hughes
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1