Rhwydweithiau Gwybodaeth

Prosiect yn hwyluso trosglwyddo gwybodaeth dros nifer o wahanol sectorau, trwy ddarparu siwrneiau dysgu â ffocws i fusnesau / grwpiau i safleoedd enghreifftiol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Donna Hughes
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.cadwynclwyd.co.uk
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1